Kalendarium 2024

KALENDARIUM - BARSEBÄCKS FOLKDANSLAG - 2024


LOKAL: Träningslokal: FOLKETS HUS

            Annelövsvägen 1, 244 71 Dösjebro

           

 
Datum

Aktivitet

Ansvarig

Tid

Jan
18

Styrelsemöte

Rolf

14.00 Rolf

23

Lokalen tillgänglig


17.00-18.00

23

Bygde o polskedans

Stina o Lennart

18.00-20.00

24

Musiksektionen

Lars

13.45-16.00Febr


6

Lokalen tillgänglig

17.00-18.00

6

Bygde o polskedans

Brita o Cege

18.00-20.00

7

Musiksektionen

Lars

13.45-16.00

13Årsmöte

Rolf

18.00

20

Lokalen tillgänglig

17.00-18.00

20

Bygde o polskedans

Ulla-Britt o Rolf/

Stina o Llennart

18.00-20.00

21

Musiksektionen

Lars

13.45-16.00

Mars5

Lokalen tillgänglig


17.00-18.00

5

Bygde o polskedans

Ingrid o Christer

18.00-20.00

6

Musiksektionen


Inställt !!!!!!!!

14Styrelsemöte

Rolf

Lars kl 14.00

19Lokalen tillgänglig


17.00-18.00

19Bygde o polskedans

Ingrid o Christer

18.00-20.00

20

Musiksektionen

Lars

13.45-16.00April

2Lokalen tillgänglig


17.0-18.00

2

Bygde- o polskedans

Ulla o Nils

18.00-20.00

3Musiksektionen

Lars

13.45-16.00

16Folkdans

SoL

18.00-20.00

23Folkdans

SoL

18.00-20.00

25Uppvisning Församlingshemmet

SoL

13.00.........

30Uppvisning Valborg

Rolf

LöddeköpingeMaj4

Danskt besök


Ytterl info senareJuni
22

Uppvisning

Barsebäcks bygdegård

Ytterligare info senareJuli
Aug


Sept

5Styrelsemöte

Rolf

14.00 Stina

17

Lokalen tillgänglig


17.00-18.00

17Bygde- o polskedans


18.00-20.00

18Musiksektionen

Lars

14.00-16.00

Okt


1Lokalen tillgänglig


17.00-18.00

1Bygde- o polskedans


18.00-20-00

2Musiksektionen

Lars

14.00-16.00

15

Lokalen tillgänglig


17.00-18.00

15

Bygde- o polskedans


18.00-20.00

16Musiksektionen

Lars

14.00-16.00

22Prel folkdans


Info senare

29Lokalen tillgänglig


17.00-18.00

29Bygde- o polskedans


18.00-20.00

30Musiksektionen

Lars

14.00-16.00Nov


5Prel folkdans


Info senare

12Lokalen tillgänglig


17.00-18.00

12

Bygde- o polskedans


18.00-20.00

13

Musiksektionen

Lars

14.00-16.00

19Prel folkdans


Info senare

26Lokalen tillgänglig


17.00-18.00

26Bygde- o polskedans


18.00-20.00
E-postdin@mailadress.com