Händelser 2021


De som har hållit i höstens danskvällar har varit:

Ingrid o Christer, Ulla-Britt o Rolf,

Ulla o Nils, Brita o Cege,,Hanne o Karsten och avslutning med Irina o Sören 


Stina o Lennart tackar för att haft äran till samordna danskvällarna. Vi hade valt Rörospols

  Irina o Sörens val av dans:

  Senpolska från Haverö

  Musik Mittlåt

Det blev linjedans med full koncentration Smaskig smörgåstårta; samt en fantastisk kaka som Hanne och Karsten hade fixat.


Korsfattningar och mycket annat som fattades.


Det är fint att så många har hjälpt till att visa danser.

Olika nivåer där alla är lika mycket värda.

Att deltaga

Att visa

Att lära ut

Att lära att lära ut

Att det viktigaste: 

Att ha roligt och trevligt i god vänskaplig anda


Att styrelsen med ordförande ger möllighet för alla

Det är många som inte uppmärksammas lika mycket men betyder lika mycket.

Här kommer en blomma, Julros

till er alla från Turbo

Stig: Sonja, hur ser det ut?

Vårdat!

Stig som spelledare har valt att spela

Stigpolska efter

Mattias Rosin

Ulla-Britt o Rolf har visat

Polkett och bakmes från Vemdalen Musik:

Följ med i tåget med Orsa spelmän

Ingrid o Christer har som favorit:

Bakmes, hambovals och polska från Särna Musik:

Skår Arvid Olson och Per-Olof Moll


Brita o Cege har valt:

Polska från Skepplanda med Wallmans polskekvartett

Hanne o Karsten: Kluriga Bette,Mett har våra danska vänner valt att ta upp

Ulla o Nils: har som favorit:

Habo med bakmes från Loos

Musik: Hambrapolska Jonssonlinjen

Styrelsemöte hos Ulla-Britt o Rolf

Några deltagare vid Skånedagen i Eslöv

Styrelsens möte på utedansbanan den 18:e maj i Dösjebro där det luftades och fattades beslut om höstens aktiviteter; se kalendariet.

Vad väntar ni på?

Jo, dansen skall komma igång. Det är ju tiden mellan Hägg och Syren

Det blev Skånsk "Corona" med Möllevitt, Rättarepolska och Slängpolska.


New York och Jerusalema var också med på programmet

Nu  har vi kommit in i maj och lärkan varit här en tid och visst har vi hört göken och anar att näktergalen är i faggorna.


Det passade bra med en träff i Alnarp den 11 maj.


Jörgen och Monica stod för en intressant och kunnig information.


Alnarp var i privat ägo 1325 och var då en liten almskog.


Efter freden i Roskilde 1658 tog staten över ägandet genom Lunds domkapitel.


Carl von Linne´(1707-1778) berömde Alnarpsskogen som sällsynt vacker anläggning.


Det nuvarande slottet byggdes under åren 1859-1862 av tyska byggnadsarbetare med dansk arkitekt.


Grunden är av kalksten och belägen 18 meter över havsnivån. 


Samma år som slottet var färdigbyggt inrättades på Alnarps kungsgård ett lantbruksinstitut för utbildning av lantarbetare och agronomer


1880 anlades parken som var på 35 har (3500 ar är 35000 kvm); c.a 35 fotbollsplaner.


Flera av byggnaderna är byggnadsminnesmärke : Slottet, Alnarpsgården, Hovslagarmuseet och museet.


På Alnarp finns försökslaboratorie där odlare kan få testat sina produkter; Agronomer och hortinomer ger sitt utlåtande om växter och frukter.


Jörgen berättade att på slottets baksida finns Blåregn som är ett gömställe för olika sorters Fladdermöss som lägger bo i ventiler och sätter skräck i de som arbetar i slottet, med rädsla för att få dessa varelser i sina rum.


Parken hyser flera 1000-tals växter.


I mejeriet har en av våra medlemmar Stig Carlsson utbildats till ostmästare.

På 1950 talet cyklade vi malmöbor och köpte mejeriprodukter och ärtsoppa om torsdagarna.


Området har ett bra odlingsklimat så att till och med Kiwi träd trivs här. 

Vid en frågan från Skåne/Blekinge distriktet om Barsebäcks folkdanslag kan åta sig att göra ett inslag för inspiration att komma igång med dans och musik.

Vi gjorde ett "Coronasäkert" program i enlighet med FHM samt distriktets beslut om danser från Skåne; Blekinge , Halland och södra Småland.


4 par anmälde intresse och träningen kom i gång med försök hålla

c:a 1,5-2 meters avstånd.
Den 6 april hölls årsmötet utomhus - det var högt till tak. Rolf höll i mötet på ett bra sätt. Han la förslag till budget och verksamhet med förhoppning att dansen kommer igång till hösten på normala vilkor.

Lars redovisade medlemsregister och ekonomin. Inger och Jörgen hade granskat och föreslog att styrelsen skulle få ansvarsfrihet för det gångna året då allt hade skötts på ett klanderfritt sätt. Ansvarfriheten beviljades.

Valberedarna Cege och Per-Olof hade förslag på alla posterna och det blev omval av alla utom på valberedningen eftersom Per-Olof avböjde omval; Ingrid erbjöd sig att inträda på denna post.


Förslag från styrelsen att det uppskjutna 85-års jubileet skall firas den 16 oktober i Barsebäcks bygdegård.


Trevligt att så många kom på mötet, 19 st- bl a spelledare Stig med fru; våra danska vänner som fått komma över gränsen efter alla dessa månader av restriktioner.


Efter mötet hade Lars ordnat med förplägnad med grillad korv.


Rolf redogjorde även från Distriktet Skåne/Blekinges digitala årsmöte.

Bland annat önskades danser från Skåne, Blekinge och delar av Småland och Halland,


Det har från distriktet framkommit önskemål om att vi kan skapa en "Coronasäker" dans.


Stina och Lennart har satt ihop ett danscollage med Möllevitt, Slängpolska och Rättarepolska som vi kommer lämna över som förslag att lägga på Distriktets hemsida,


Efter mötet tränade 4 par dansen.

 


Ja nog känns det som vår då Tranorna dansar på sädesfälten.

De utfodras varje morgon och kväll för att inte äta upp böndernas sådd.

Tranorna får inte som vi på mötet korv utan korn (en konsonants skillnad).


Skönt är det att vara ute i friska luften


Som det sägs:

Frisk luft och hårt arbete skapar hälsa och välstånd och det förhindrar mången tillfällen till synd.


Om man nu inte kan komma till träffarna nu på vårkanten kan det bli som en vän besvarade på en inbjudan:


"kan jag så så kommer jag inte kan jag inte så så kommer jag"


Sätt komma där så önskas!

Dena fjärde träffen var den 23:e mars i Malmö på gamla industrinområdet Kockums; numera Västra Hamnen, som är ett attraktivt bostadsområde och med många företag inom konsultnäringen.

Ingrid och Dirks dotter Paulina visade oss runt och berättade med stor inlevelse om hur det byggdes efter olika arkitekters skisser så det inte skulle bli likartat och stor hänsyn togs till miljön.

Flera hus kom till uppförande under utställningen Bo 01.

De högre husen uppfördes ytterst vi havskanten med tanke på att skydda de mindre och pittoreska byggnaderna, som är försedda med små täppor för att skapa en mysig miljö. Färgsättning med ljusa hus ytterst och mer färgrika innanför. Det har skapats gott om gröna ytor inom området.


Den kända arkitekten Santiago Calatrava stod bakom det vridna Turning Torso; 190 meter högt med 54 våninger och 147 lägenheter.

I Västra Hamnen bor c:a 9500 personer (på Kokums arbetade c:a 5000 personer).


Ett stort tack till Paulina för en intressant guidning.
 


   

Den tredje träffen med danslaget var den 16 mars till den minsta nationalparken i Sverige, till och med i Europa, Dalby Söderskog (Dalby hage som den hette i folkmun då vi var barn), som Stina o Lennart anordnade.


Det finns 30 nationalparker varav Dalby Söderskog är den minsta på 0.34 kv km och invigd 1918.

Den nordligaste är Vadvetjakka 26,3 kv km och invigdes 1920.

Abisko som är äldst invigdes 1910 och är på  50 kv km.  

Blå Jungfrun invigdes 1926 är belägen vid Öland.

Den enda i havet är Kosterhavet (utanför Bohuslän) med korallrev gränsande till och i Norge.

Skuleskogen utmed Höga kusten invigdes 1984.

Den yngsta är Åsnen (Småland) som invigdes 2019.

Dessutom finns det många Naturreservat som Länsstyrelserna har tillsyn över.

Privata markägare kan ansöka om få ett område klassat som Naturreservat om det anses vara av allmänt intresse

till exempel en skog av särskild skönhet eller kanske en fälad av en och eller sällsynta växter.


I samband med fikarasten dansade och sjöng vi Ut i vår hage.


Uti vår hage där växa blåbär

Kom hjärtans fröjd

Vill du mig något så träffas vi där

     Kom liljor och akvileja

     Kom rosor och salivia

     Kom ljuva krusmynta

     Kom hjärtans fröjdIntill Nationalparken i Dalby ligger nordens äldsta stenkyrka som byggdes c:a 1060 för att då bli domkyrka.


Som grädde på moset ledde Lars oss till Hardeberga stenbrott där ett berguvpar häckar, vlket de gjort i flera år.